Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

INFORMÁCIE O NÁHRADNOM ZÁSOBOVANÍ PITNOU VODOU

Vedenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, odštepný závod Dunajská Streda oznamuje obyvateľom obce Holice spôsob zabezpečenia náhradného zásobovania pitnou vodou počas sviatkov:

Podľa platných nariadení regionálneho úradu verejného zdravotníctva povinnosťou prevádzkovateľa verejného vodovodu je zabezpečiť pre svojich zmluvných odberateľov zdravotne nezávadnú pitnú vodu. Vzhľadom na prichádzajúce sviatky,  vodárenská spoločnosť pre svojich klientov zabezpečí náhradné zásobovanie na tri dni dopredu, a to formou balenej pitnej vody, ktorá je balená v 19 litrových balónoch. Prázdnu nádobu bude potrebné vrátiť prevádzkovateľovi vodovodu.

Zmluvný odberatelia vodárenskej spoločnosti dňa 23. decembra 2017,  môžu vodu prevziať v nasledovných časových intervaloch:

  • 9:00 – 9:30 pred kultúrnym domom Holice – pre časti obce Kostolná Gala a Póšfa
  • 9:30 – 9:45 Velká Budafa – pred potravinami
  • 9:45 – 10:00 Malá Budafa – pri zvone
  • 10:00 – 10:30 Stará Gala – pri Jednote
  • 10:30 – 10:45 Beketfa – pri zvone
  • 10:45 – 11:15 Čechová – pri autobusovej zastávke

Počas vianočných sviatkov, v termíne od 24.–26. decembra 2017 (nedeľa-utorok) zásobovanie cisternovým vozidlom nebude.

Od 27. decembra (streda) bude zásobovanie pitnou vodou prebiehať podľa už určeného harmonogramu: od 10:30-11:30 hodiny pred kultúrnym domom, od 11:30-12:00 hodiny vo Veľkej Budafe a 12:00-12:30 v Čechovej , poobede od 16:30-17:00 hodiny pred kultúrnym domom, od 17:00-17:30 vo Veľkej Budafe a 17:30-18:00 hodiny v Čechovej.

Dňa 01. januára 2018 zásobovanie cisternovým vozidlom nebude, preto Vás žiadame, aby ste na tento deň urobili dostatočné zásoby deň pred tým.

O prípadných zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom obecného úradu. Prosíme Vás, aby ste sledovali oznamy obecného rozhlasu, internetovú (www.holice.sk) a Facebookovú stránku obce.

V Dunajskej Strede, dňa 21. decembra 2017.

Odporúčanie obce:

Odporúčame domácnostiam, ktoré sú prevádzkovateľmi vlastnej studne,  zabezpečiť dostatočné zásoby pitnej vody z cisternového vozidla alebo nákupom balenej vody.