Informácia k voľbám do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

//Informácia k voľbám do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Informácia k voľbám do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Obec Holice oznamuje, že oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie je potrebné doručiť do 11. septembra 2018, oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je potrebné doručiť do 11. októbra 2018 na emailovú adresu:

jakli.erika@obecholice.sk

2018-08-31T13:37:26+00:00