Deň ochrany zvierat v základnej škole

//Deň ochrany zvierat v základnej škole

Deň ochrany zvierat v základnej škole

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Holice 27. 10. 2016 usporiada pre žiakov deň na ochranu zvierat, a v rámci toho organizuje zbierku krmiva pre obyvateľov útulku DOG AZYL z Veľkého Medera. Kto chce pomôcť môže do školy doniesť krmivo pre psov, cestoviny a ryžu. Tie budú 27. 10. odovzdané pracovníkovi útulku.

2016-10-20T23:46:36+00:00