-up-

/-up-

About -up-

This author has not yet filled in any details.
So far -up- has created 142 blog entries.

Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie

NÁVRH: Zásady prevzatia miestnych komunikácií a zariadení verejného osvetlenia vybudovaných inými investormi do majetku a správy obce Holice Stiahnutie

Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie2018-01-15T10:35:08+00:00

POZVÁNKA: Novoročná recepcia starostu obce

Srdečne Vás pozývam spolu s Vašou rodinou na tradičnú novoročnú recepciu, ktorá sa uskutoční dňa 12. januára 2018 (v piatok) o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Holiciach. Program: Hodnotenie roka Predstavenie divadelného súboru „Rózsa(Szín)Ház Társulat“ Gratulácia hudobnej skupine Pósfa Štastný a úspešný nový rok Vám želám! Imrich Vajas, starosta

POZVÁNKA: Novoročná recepcia starostu obce2018-01-08T12:31:01+00:00

Zber balónov a zásobovanie pitnou vodou

Oznamujeme tým občanom, ktorí dostali balenú pitnú vodu, že zber prázdnych balónov sa uskutoční dňa 5. januára (v piatok) nasledovných časových intervaloch: 9:00 - 9:30 pred kultúrnym domom v  Holiciach 9:30 - 9:45 Veľká Budafa – pred potravinami 9:45 - 10:00 Malá Budafa - pri autobusovej zastávke 10:00 - 10:30 Stará Gala - pri Jednote [...]

Zber balónov a zásobovanie pitnou vodou2018-01-05T13:35:45+00:00

Zásobovanie pitnej vody na konci roka

Podľa platných nariadení regionálneho úradu verejného zdravotníctva povinnosťou prevádzkovateľa verejného vodovodu je zabezpečiť pre svojich zmluvných odberateľov zdravotne nezávadnú pitnú vodu. Zmluvný odberatelia vodárenskej spoločnosti dňa 29. decembra 2017,  môžu vodu prevziať za 1. január 2018 v nasledovných časových intervaloch: 9:00 - 9:30  pred kultúrnym domom v Holiciach - časti obce Kostolná Gala a Póšfa [...]

Zásobovanie pitnej vody na konci roka2018-01-04T19:12:52+00:00

INFORMÁCIE O NÁHRADNOM ZÁSOBOVANÍ PITNOU VODOU

Vedenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, odštepný závod Dunajská Streda oznamuje obyvateľom obce Holice spôsob zabezpečenia náhradného zásobovania pitnou vodou počas sviatkov: Podľa platných nariadení regionálneho úradu verejného zdravotníctva povinnosťou prevádzkovateľa verejného vodovodu je zabezpečiť pre svojich zmluvných odberateľov zdravotne nezávadnú pitnú vodu. Vzhľadom na prichádzajúce sviatky,  vodárenská spoločnosť pre svojich klientov zabezpečí náhradné zásobovanie na tri [...]

INFORMÁCIE O NÁHRADNOM ZÁSOBOVANÍ PITNOU VODOU2017-12-22T15:11:04+00:00

KONTAMINÁCIA PITNEJ VODY!

Vedenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. odštepný závod Dunajská Streda oznamuje obyvateľom, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede zakazuje používanie pitnej vody na pitie, varenie a prípravu potravín a to z dôvodu prekročenia najvyššej medznej hodnoty v ukazovateli pesticídy. Z tohto dôvodu od 20. 12. 2017 vodárenská spoločnosť zabezpečuje dostatočné [...]

KONTAMINÁCIA PITNEJ VODY!2018-01-05T10:16:44+00:00

Výberové konanie: Hlavný kontrolór

Obecné zastupiteľstvo v Holiciach v zmysle § 18 a ods. 2 zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zariadení v znení neskorších predpisov UZN. č. 8/2017/5A/4 zo dňa 12.12.20017 vyhlásilo konanie voľby hlavného kontrolóra obce Holice na deň 22.02.2018. Zároveň vyhlásilo od 12.01.2018 do 08.02.2018 výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Holice, schválilo pracovný úväzok hlavného kontrolóra 16%, t.j. na 6 hodín týždenne. Kandidát na [...]

Výberové konanie: Hlavný kontrolór2018-01-05T13:29:50+00:00

POZVÁNKA: Zasadnutie OZ dňa 12. decembra 2017

Miesto a čas zasadnutia: 12. decembra 2017, 18:30 hodina, zasadacia miestnosť obecného úradu   Program: Otvorenie Správa starostu Rozpočet obce na rok 2018 Všeobecné záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií a finančných príspevkov Žiadosti a iné aktuality

POZVÁNKA: Zasadnutie OZ dňa 12. decembra 20172017-12-20T15:12:21+00:00

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o podminekach poskytovania dotácií a finančných príspevkov

Dňa 21. novembra 2017 bol vyvesený návrh všeobecne záväzného nariadenia o podminekach poskytovania dotácií a finančných príspevkov. V zmysle zákona pripomienkové konanie trvá 15 dní od vyvesenia. Navrhované znenie nariadenia nájdete v záložke Dokumenty.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o podminekach poskytovania dotácií a finančných príspevkov2017-11-21T12:06:29+00:00

Voľby do VÚC 2017

Výsledky volieb do VÚC zo dňa 4. novembra 2017 nájdete v záložke Dokumenty: výsledky volieb kandidátov na predsedu: http://gelle.sk/download/2017-volby-vuc-predseda-megyei-valasztasok-elnok/ výsledky volieb kandidátov na poslanca: http://gelle.sk/download/2017-volby-vuc-poslanci-megyei-valasztasok-kepviselok/

Voľby do VÚC 20172017-12-21T12:35:58+00:00