simon

/simon

About simon

This author has not yet filled in any details.
So far simon has created 9 blog entries.

ŠFRB oznam

ŠFRB   Vážení Občania! V zmysle zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania môžu jeho dlžníci - ktorí uzavreli úverovú zmluvu so ŠFRB do 31.12.2013- počas platnosti zmluvy o poskytnutí podpory na obstaranie bytu alebo rodinného domu požiadať o odpustenie 2 000,- eur z úveru poskytnutého fondom na každé dieťa, ktoré sa im narodilo počas platnosti zmluvy, žije s [...]

ŠFRB oznam2018-12-10T15:04:20+00:00

Rekonštrukcia pomníka I.svetovej vojny v Holiciach

Od  Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Obec Holice získala nevratnú dotáciu s názvom „Nyugosznak Ők , a hős Fiak, dúló csaták után- egyházgellei  I. világháborús emlékmű felújítása“ , vo  výške  1.500.000 HUF za účelom rekonštrukcie pomníka I. svetovej vojny v Holiciach.  

Rekonštrukcia pomníka I.svetovej vojny v Holiciach2018-05-09T12:02:27+00:00

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí – 2014

    Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 Výsledky volieb v obci Holice Spolu Počet voličov zapísaných do zoznamu voličov 1652 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 1090 Počet odovzdaných obálok 1090 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 1071 Počet platných  hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 1083 Počet odovzdaných platných hlasov pre voľby starostu obce [...]

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí – 20142016-10-18T20:25:02+00:00