Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pályázat: Községi főellenőr

Gelle község képviselő-testülete a 368/1990-es számú, a községi önkormányzatokról szóló törvény értelmében, a 8/2017/5A/4-es számú, 2017. december 12-i ülés határozata alapján pályázatot hirdet Gelle község főellenőri pozíciójának betöltésére. A munkaviszony 16%-os részleges munkaidőre (azaz heti 6 órára) vonatkozik. A főellenőr kinevezésének időpontja 2018. február 22.

Jelentkezési időszak: 2018. január 12. – 2018. február 8. A jelentkezők írásos pályázatukat a szükséges csatolmányokkal postai úton vagy személyesen adhatják le zárt borítékban a polgármesteri hivatalban 2018. február 8., délután 3 óráig.

A hivatal címe:

Gelle Község Polgármesteri Hivatala
Pósfa 151
930 34 Gelle

A borítékra írják rá: „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať”, a jelentkező nevét és postacímét a küldemény bal felső sarkában kérjük feltüntetni.

Kvalifikációk:

 • legalább középiskolai végzettség,
 • legalább 5 éves munkatapasztalat állami vagy önkormányzati intézményben,
 • 3 hónapnál frissebb hatósági erkölcsi bizonyítvány.

Szakmai követelmények:

Jogszabályi ismeretek, különös tekintettel a következőkre:

 • 552/2003-as számú, a közérdekű munkavégzéséről szóló törvény,
 • 311/2011-es számú munkatörvénykönyv,
 • 122/2013-as számú, a személyes adatok védelméről szóló törvény,
 • 211/2000-es számú, az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény,
 • 502/2001-es számú, a pénzügyi ellenőrzésről és a belső könyvvizsgálatról szóló törvény,
 • 85/1990-es számú, a petíciós jogról szóló törvény,
 • 369/1990-es számú, a községi önkormányzatokról szóló törvény,
 • 583/2004-es számú, a területi önkormányzatok költségvetési szabályairól szóló törvény.

Kötelező csatolmányok:

 • 3 hónapnál frissebb hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • professzionális önéletrajz,
 • a végzettséget igazoló hitelesített okirat,
 • a jelentkező írásos beleegyezése személyes adatainak felhasználásához (a 122/2013-as, a személyes adatok védelméről szóló törvény 11-es paragrafusának értelmében).

Általános követelmények:

 • A községi főellenőrt a község képviselő-testülete választja 6 éves időszakra. A főellenőr községi alkalmazott és tevékenységéért a testületnek felel rendszeres jelentés formájában.
 • A főellenőri pozíciót nem töltheti be a község egyéb funkciót ellátó alkalmazottja, a község képviselője, polgármestere, vagy olyan személy, aki a község által alapított szervezetben már betölt valamilyen más funkciót.

Gelle község önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy a fenti követelményeket nem teljesítő jelentkezőket visszautasítja.