Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kovács László Csemadok Életmű díjas lett

Kovács László nyugalmazott tanár, a somorjai Madách Imre Gimnázium egykori igazgatója, a felvidéki magyar közélet ismert személyisége 2014. január 19−én Csemadok Életmű Díjban részesült.

E magas kitüntetést a több évtizedes tudományos munkájáért, a Csemadokban végzett sokoldalú tevékenységéért kapta. Közel 40 éve Gellében él és alkot, de gyermekkorát, fiatalkori éveit szülőfalujában, Csallóközcsütörtökben töltötte.

1946. szeptember 18−án született e felvidéki településen, ahol az alapiskolát végezte. 1963−ban érettségizett a Somorjai Magyar Tannyelvű Gimnáziumban, majd a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán magyar−történelem szakos tanári oklevelet szerzett. A tanár úr saját bevallása szerint néptanító szeretett volna lenni. Ez a vágya teljesült, mivel az eltelt évtizedek folyamán tanított szinte minden iskolafokozaton: a Nyitrai Pedagógiai Főiskola magyar tanszékén, rövid ideig a Dunaszerdahelyi Mezőgazdasági Szakközépiskolában, majd a Nagyszarvai Alapiskolában és a leghosszabb ideig az alma materben, a somorjai Madách Imre Magyar Tannyelvű Gimnáziumban egészen a nyugdíjba vonulásáig. Természetesen a tanítás mellett a közéletben is aktív szerepet vállalt. A bársonyos forradalmat követően 1990 tavaszán a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének alapítója és alelnöke, a pozsonyi parlament képviselője lett.

Fél évszázada Csemadok tag, a rendszerváltást követően 1991–1993 között a Csemadok területi választmányának elnöke, illetve a Csemadok Országos Tanácsának tagja volt. Éveken keresztül a Csemadok különböző szervezetei meghívásának eleget téve adott elő a magyar történelem és kultúra iránt érdeklődő közönségnek. Történelmi cikksorozatai számos folyóiratban jelentek meg, neve több tankönyvben is feltűnik szerzőként, társszerzőként. Szakmai ismeretterjesztő monográfiái közül kiemelkedik a középkori templomokat bemutató öt kötete és az 1848–49−es forradalom emlékhelyeit bemutató kötete. Középiskolák számára készült magyar nyelv és történelem tankönyve az egész magyar nyelvű közoktatás egyik legnagyszerűbb munkája. A tankönyvek színvonalas megírásáért, valamint kiemelkedő tankönyvfordításokért Katedra−díjjal jutalmazták munkásságát, majd anyanyelvápoló, nyelvművelő tevékenységéért Kazinczy−díjat és 2012−ben Felvidéki Magyar Pedagógus Díjat kapott.

A szerkesztőség és az olvasók nevében gratulálunk a tanár úrnak e magas kitüntetéshez, a Csemadok Életmű Díjhoz. További munkájához sok sikert kívánunk, és bízunk benne, hogy a színvonalas és színes előadásaival továbbra is gazdagítja falunk lakosságát.