Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Začaté správne konania:

Číslo konania Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účasm v konaní Predmet konania
62/2013
27.02.2013
 
01.03.2013 08.03.2013

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

žiadateľ Rímskokatolícka cirkev farnosť Holice

65/2013 01.03.2013 01.03.2013 08.03.2013

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

žiadateľ DOPRAVOPROJEKT  a.s.

249/2013 30.08.2013 02.09.2013 09.09.2013

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín žiadateľ: MATERIK, spol. s r.o.

 

 

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]