Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Felhívás a község 2021-es évi költségvetésből elkülönített támogatásra

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Holice na rok 2020