Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Beszámoló a képviselő-testület 2015. évi téli ülésszakáról

A téli ülésszakban összesen négy alkalommal ült össze a testület: 2015. december 15-én, 2016. január 12-én (rendkívüli ülés) és 26-án, valamint március elsején. Az alábbiakban rövid összefoglalót olvashatnak a testület által tárgyalt legfontosabb pontokból.

Rövidhírek

  • a község megkapta a kultúrházban beüzemelt hőszivattyúra és az illegális szemétlerakat felszámolására megpályázott összegeket,
  • a község 2016-tól újra tagja a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának (www.zmos.sk),
  • a polgármesteri hivatal két alkalmazottja (Jákli Erika és Tóth Mónika) részt vett a Szlovák Pénzügyminisztérium IOMO projektjének (www.iomo.sk) iskolázásán; a projekt lehetővé teszi bűnügyi nyilvántartói kivonat, vagyonlap, illetve cégjegyzéki kivonat helyben történő kérvényezését;
  • több, mint 30 személy adó- és illetékhátraléka végrehajtói eljárás alá került (összesen 13 298.90 EUR összegben).

Adók és illetékek 2016-ban

A helyi adókat és illetékeket szabályozó, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló törvények változásai értelmében a község jelenleg érvényben lévő általános érvényű rendeletének módosítására került sor új adózási kategóriák bevezetésével (napkollektorok és kioszkok elhelyezésére kijelölt területek, tömbgarázsok, föld alatti parkolók). A napkollektorok és kioszkok elhelyezésére kijelölt területek adókulcsát az egyéb, építkezésre alkalmas területek adójának mértékében szabályozta a testület (az adóalap 0.30%-a magasságában), a garázsok minden formájára egységesen 0.255 EUR/m2 kvótát vet ki. A szemétgazdálkodás területén a községek új funkciókat kell, hogy ellássanak (a leadott hulladék súlyának mérése és a fizetési forma szabályozása). A szemétátvételi díjat az önkrományzat a törvény által előírt minimális összegben (0.015 EUR/kg) szabályozza és az átvételi díj térítésére a helyszínen (a hulladékgyűjtő udvaron), készpénzben  lesz lehetőség.

A 2016-os költségvetés elfogadása

Decemberben már harmadik alkalommal foglalkozott a testület a 2016-os év költségvetésével. Ahogy azt a Lakossági Fórumon is ismertettük, a község költségvetésének előkészítése a polgármesteri hivatal feladata. A költségvetéshez a kifüggesztéstől számított 15 napig bárki hozzászólhat (megjegyzés: a lakosság részéről nem érkezett javaslat), annak elfogadása a testület hatásköre.

Bár kidolgozása egyre részletesebb (köszönet érte a polgármesteri hivatal alkalmazottainak), de minél több adat érkezik be hozzánk, annál több kérdőjel merül föl a falu gazdálkodását illetően. Határozat ugyan született – a 2016-os költségvetés tervezetét a testület (egy tartózkodás mellett) elfogadta – viszont részletes, adatokra támaszkodó, a gazdálkodást pozitív irányba terelő akcióterv a mai napig nem készült. A testület ezért megbízta a polgármestert egy pénzügyi bizottság felállításával, mely a jövőben érdemben segíti majd a pénzügyi tervezés folyamatát és javaslataival befolyásolja a költségvetés végleges formáját. Az egyeztetés eredményeként a bizottság tagjai: Ravasz Béla, Süli Béla, Cséfalvay János, Usačov Péter, Simon Zsuzsa.

Lakásgazdálkodás

Szintén a téli időszakban fejeződött be a község tulajdonában lévő bérlakások bérbeadási feltételeire vonatkozó általános érvényű rendelet kidolgozása. Ez a rendelet az előző rendeletek helyébe lép és egységesíti a bérbeadási feltételeket. Ezúton szeretnék köszönetet mondani Simon Zsuzsának, aki tapasztalatával és szakértelmével nagyban segítette a rendelet végleges szövegének kidolgozását.

A lakásgazdálkodás kapcsán Pecsuk Péter, az építésügyi bizottság elnöke beszámolt, hogy a 18-lakásos bérház és a nagybudafai kultúrház feletti lakóegységben is vannak olyan lakások, melyek állapota kivitelezési hibák miatt olyannyira megromlott, hogy azok (csakhamar) lakhatatlanná válnak. Amennyiben ez megtörténne, lakásüresedés esetén a lakhatatlan lakás bérlőinek lehetősége lesz beköltözni a megüresedett lakásokba annak érdekében, hogy a rossz állapotú lakások felújítását elvégezhessük.

Az óvoda feletti bérlakások helyzete

Az óvoda felett és mellett 13 lakás megvételére a község eddig két alkalommal pályázott állami támogatásért, kérvényünket mindkét esetben elutasították. A kérvény pozitívabb elbírálása érdekében a község az OTP bank által nyújtott hitelből megvásárolt négy, nagyobb alapterületű lakást (B, C, L, M jelzésű lakások). A fennmaradó 9 lakás (A, D, E, F, G, H, I, J, K jelzésű, átlagosan 54.26 m2 alapterületű lakások) megvásárlását az Állami Lakásalap támogatásából kívánjuk finanszírozni.

A januári rendkívüli ülés határozata értelmében (melyen részt vettek az építési vállalat, az EKO INVEST DS Kft. Képviselői: Oros Tamás, ügyintéző és Dr. Hulkó Gábor, jogász) a község újra benyújtotta pályázatát a Lakásalaphoz az említett 9 lakás megvásárlására. Az említett lakásokra 2015 novemberéig érvényes bérleti szerződést a község 2016. augusztus 31-ig hosszabbította meg – előreláthatólag az Állami Lakásalaphoz benyújtott kérvény elbírálása addigra befejeződik.

A pasztorációs központ jövője

A lakosok nagy része tudja, hogy az említett épület a községek tulajdonában lévő területen és a községek adakozásából épült fel. Ahogy azt a “Gelle Szék” című kiadvány is említi:

“1932-ben Sárik János egyházgellei, Nagy Vendel beketfai, Viola János pósfai, Kalmár János kisbudafai, Álló Titus nagybudafai bírók, valamint az illető faluk képviselői szükségesnek tartották egy új iskola megépítését Egyházgellén. Ing Mikulás Hentrer, a Pozsonyi Járási Hivatal technikai osztályának vezetője a következőket állapította meg az építkezésre kijelölt területtel kapcsolatban: “A terület fekvése ideális, elégséges méretű – 2870 négyzetméter – tehát megfelelő egy háromosztályos népiskola felépítéséhez.” A tanfelügyelő és az egészségügyi szakelőadó jóváhagyása mellett jegyzőkönyvben rögzítették az iskola felépítéséről szóló döntést. Ennek értelmében a gellei templomtól 40, a jegyzői hivataltól 150, a vásártértől 250, valamint a temetőtől 100 méternyire határozták meg az új iskola fekvését. Az építkezési területet 1870 négyzetméterben állapították meg, melynek tulajdonosai az említett községek, a szomszédos parcelláé a római katolikus egyházközösség.”

Az említett tényt, valamint azt, hogy az épületet évtizedekig az önkormányzat használta és annak működését finanszírozta, a helyi egyházközség vezetésével megbízott Jankó Gábor plébános sajnálatos módon figyelmen kívül hagyja. A novemberi ülés határozata értelmében Vajas Imre polgármester felvette a kapcsolatot Jankó Gábor gellei plébánossal, hogy meghívja őt a testület ülésére a pasztorációs központ jövőjének megtárgyalására. Ezt a meghívást a plébános visszautasította. Érdemi döntés és értelmes egyezség pedig csak higgadt és tényeken alapuló tárgyalás eredménye lehet.

Elhelyezési problémák az óvodákban

Az önkormányzat igyekezete a fiatalok letelepedésére sikeresnek mondható. A község kezelésében lévő 50 bérlakáson túl sokan (gelleiek és nem gelleiek) döntöttek úgy, hogy hosszútávra szeretnének községünkben berendezkedni. A növekedés természetes és örvendetes velejárója az is, hogy egyre több gyermek születik a községben, akik óvodai elhelyezéséről az önkormányzatnak kell gondoskodnia.

A testület döntése értelmében az önkormányzat az egyházgellei és nagybudafai óvodák igazgatónőivel együttműködve felméri annak lehetőségét és szükségességét, hogy az egyházgellei óvoda felújított épülete megfelel-e egy újabb óvodai csoport kialakítására, valamint kidolgoz egy midnkét óvodára egységesen vonatkozó kritériumrendszert, ami a község lakosai számára átláthatóvá teszi az óvodai elhelyezések döntéshozatalát.