Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Beszámoló a képviselő-testület 2015. évi őszi ülésszakáról

 

Az őszi időszakban havi rendszerességgel ült össze Gelle község képviselő-testülete (szeptember 29-én, október 27-én és november 24-én). 2015. november 24-én személyi változás történt a képviselő-testületben: Méry László lemondott képviselői mandátumáról. Ennek eredményeként a megüresedett helyet a jövőben Süli Béla tölti be, aki a 2014-es önkormányzati választásokon sorban a legmagasabb támogatottságot szerezte 366 szavazattal. A testület jelenlegi tagjai tehát: Bohony Irén, Cséfalvay János, Láng László, Menyhart Blanka, Pecsuk Péter, Ravasz Béla, Süli Béla, Usačov Péter és Viola József.

Az alábbi beszámolóban az említett időszak legfontosabb témáinak összefoglalóját olvashatják.

 

A község 2016-os költségvetése

2015 szeptemberében kaptuk kézhez azt a független könyvvizsgálói jelentést (JUDr. Ing. Vojtech Čipák, PhD., 2015. július 6.), melyből kiderül, hogy “a község nem rendelkezik megfelelő pénzügyi tartalékokkal rövidtávú tartozásainak kielégítésre. A beszállítókkal szembeni tartozása rizikós mértékű. A helyzet kezelésére jelentős nyereséget kell elérni a jövőben.” A fenti jelentés alapján több képviselő is felemelte hangját, hogy pontosabb és részletesebb kimutatást szeretnénk kapni a község pénzügyi helyzetéről. Az október 27-i ülés során Simon Zsuzsa (Gelle község könyvelőjének) beszámolójából arról értesültünk, hogy 2015. szeptember 30-án községünk össztartozása 423 749,58 eurót tett ki (ennek jelentős része meg nem fizetett számla: 155 025 eurónyi összegben).

Miért fontos ez? Ugyan a legtöbb hosszúlejáratú hitelre van fedezet, a község eladósodottsági rátája ezzel (szeptember végén) 39,80%-os. A törvény által megszabott maximális határ 60%, így a fennmaradó 20,20%-nyi összeg kulcsfontosságú hitelekből finanszírozott beruházások szempontjából (például az óvoda feletti bérlakások megvásárlása, projektek önrészei, stb.). 2015. szeptember 30. óta további tartozások terhelik a falut (a kultúrház hőszivattyújának beruházása és az illegális szemétlerakat felszámolásának költségei), így az eladósodottsági mutató 49.40%-os, ez azt jelenti, hogy összesen 112 ezer eurónyi tartozással terhelhetjük tovább a község költségvetését.

Mire elég ez az összeg? Nem sokra… Hogy csak a legnagyobb kötelezettségeket említsük, az elkövetkező hónapokban a következő pénzügyi kihívásokkal kell szembenéznünk: az óvoda feletti bérlakások helyzetének rendezése, az alapiskola és a 18-lakásos bérház közötti területen megépítendő bérház tervezete, a pasztorációs központ jövője. Ezek mind olyan mértékű beruházások, amiket saját erőből, saját bevételekből jelenleg nem vagyunk képesek finanszírozni.

A kialakult helyzet ismertetése érdekében az említett ülések mellett öt képviselő (Cséfalvay János, Menyhart Blanka, Ravasz Béla, Usačov Péter és Viola József) kezdeményezésére november 17-én lakossági fórumra került sor. A szervezők informálták a megjelenteket a község nehéz anyagi helyzetéről és a jövő évi költségvetés veszélyeiről. A község hitelkeretének kimerítése és a túlzott mértékű tartozások veszélyeztetik a község lehetőségeit az új pályázati időszakban. Hangsúlyozták, hogy a kialakult helyzet kezelésére a polgármesternek ki kell dolgoznia egy olyan pénzügyi tervezetet, mely növeli a község bevételeit, csökkenti annak kiadásait, segíti követeléseinek behajtását és tartozásainak törlesztését.

 

Az óvoda feletti bérlakások jövője

A testület, a lakások megépítése és átadása óta folyamatosan foglalkozik azok jövőjével (a beruházás összköltsége 664 500 euró volt). Mivel idén a község (a Lakásfejlesztési Alappal szembeni befizetetlen tartozásai miatt) nem nyerte el az Alap támogatását, így áthidaló megoldásként az építtetővel (EKO INVEST DS Kft.) kötött egyezség értelmében a falu első lépésben megvásárol 4, nagyobb méretű lakást (vételár: 235 575 EUR). A vételárat 214 000 eurós jelzáloghitel felvételével és a különbözet (21 575 EUR) egyéb formájú térítésével kívánja finanszírozni. A további 9 (kisebb négyzetméterű) lakás megvásárláshoz szükséges összegért (428 925 EUR) a község az Állami Lakásfejlesztési Alaphoz fordul támogatásért a jövő évben.

 

A pasztorációs központ helyzete

Az egyházgellei plébánia (Jankó Gábor képviseletében) ajánlatot tett az egykori egyházi iskola (ma pasztorációs központ) épületének hosszútávú bérbeadására vagy annak eladására. Az egyház által ajánlott vételár 246 000 euró volt. Sajnálatos, hogy az egyház figyelmen kívül hagyja, hogy Gelle mindenkori vezetése és a községbenlakók nagyban támogatták a plébánia, az iskola és az egyházközség működését, ennek ellenére az épület “eladásával fenyegetőzik”. A testület megbízta a polgármestert, hogy az elkövetkező ülésre (2015. december 15.) hívja meg az egyház képviselőjét, hogy érdemben is tudjunk tárgyalni az épület jövőbeni sorsáról.

 

A község új honlapja

Hosszas kálvária zárulhat le a község holnapjának átdolgozásával és rendbetételével. A község új honlapját egy könnyebben használható háttéralkalmazás felhasználásával, a látogató számára pedig áttekinthető formában alakítjuk ki két nyelven. Az új honlap előreláthatólag 2016 januárjában indul a http://www.gelle.sk (magyar nyelvű) és a http://www.holice.sk (szlovák nyelvű) címeken.

 

És ha már jobb híreknél tartunk, lássuk, milyen előrelépések történtek az őszi időszakban…

Elvégezték a kultúrház, a községháza, a vállalkozók háza és a volt kuglizó épületének tetőszigetelését. Rendbehozták a községháza bejáratát. Kifestették a kultúrház nagytermét, kicserélték a megrongált, illetve nem működő lámpákat. A kultúrházban uniós támogatásból beüzemelésre került az a hőszivattyú, amely az épület effektívebb energiagazdálkodását hivatott elősegíteni. Felújításra került a beketfai bekötőút 100 méteres szakaszon. Befejeződött az egyházgellei temető előtti terep rendezése. Uniós pályázati pénzből felszámolták a nagybudafai “dugiúton lévő” illegális szemétlerakatot. Elkészült a piactér működését szabályozó általános érvényű rendelet, megkezdődött a bérlakások pénzalapjának elkülönítése (a bérleti díj 10%-a magasságában). A bérlakásokban lakók biztonsága és az épületek állapotának megőrzése érdekében a elfogadásra került a bérlakások használatára vonatkozó Házirend. A testület jóváhagyta Fehér doktornő rendelőjének bővítését. Elfogadásra került a Gelle község tulajdonában lévő nem lakáscélú ingatlanok bérbeadását szabályozó általános érvényű rendelet, valamint megkezdődött a község területén lévő temetők parcella-rendjének kidolgozása, továbbá a község örökös gondozásba veszi a gazdátlan, történelmi jelentőségű sírokat.

 

A fenti beszámolóból kitűnik, hogy az előrelépések ellenére jelenleg korántsem rózsás Gelle gazdasági helyzete, leterheltségünk maximális, lehetőségeink korlátozottak. Ennek orvoslása konstruktív egyeztetéseket és teljes együttműködést kíván. Ebben bízva kívánok a testület valamennyi képviselője nevében minden gellei lakosnak békés ünnepeket!