Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Beszámoló a képviselő-testület 2016. szeptember 13-i üléséről

Az ülésen megjelentek: Vajas Imre, polgármester; Jákli Erika, jegyzőkönyvvezető; Sebök Mónika, községi főellenőr és a képviselő-testület tagjai: Bohony Irén, Cséfalvay János, Láng László, Menyhart Blanka, Pecsuk Péter, Ravasz Béla, Süli Béla, Usačov Péter, Viola József.

Az ülés napján a község lakosainak száma 2.030 fő.

A polgármester beszámolójából megtudhattuk, hogy az utolsó ülés óta a község szerepet vállalt a gellei zsidó temető újranyitásában, megszervezte a község falunapját (6.500 euró összköltséggel), valamint az alapiskola 30.000 eurós összeget szerzett a tornaterem energiagazdálkodásának modernizációjára, mert annak állapota már veszélyesnek minősült.

Óvodai elhelyezések

Az előző ülés megbízásaként a polgármester megkereste az óvodák igazgatónőit. Megtudtuk, hogy a gellei óvoda 34 gyermekkel kezdi meg a tanévet (ez a szám januárban 41-re nő), a nagybudafai óvodát szeptembertől 15 gyermek látogatja (jövő évben 2 gyermek elhelyezésével számolnak). Az óvodák férőhelyei – törvényes szabályozás értelmében – végesek. A gellei óvoda 42 férőhelyet biztosíthat 2 osztályban, a nagybudafai csupán 12 gyermek elhelyezésére alkalmas. A nagybudafai óvoda túltelítettsége állandó problémát okoz, ezért a testület megbízta a polgármestert az óvodák egy igazgatóság alá helyezése lehetőségének kivizsgálásával. Ez azt jelentené, hogy az óvodák továbbra is 2 épületben működnének, viszont egy igazgatóság alá tartoznának, így kikerülve a kettős jelentkezés esélyét.

A maximális kapacitás betartása nemcsak a törvényi előírások betartása tekintetében fontos, elsősorban a gyermekek egészségét és védelmét szolgálja.

Farongálás

Megbízása értelmében a polgármester felkereste a rendőrséget, hogy ismeretlen tettes ellen tegyen feljelentést a “Pionír parkban” történt nyírfák rongálása kapcsán. A jelen igazságszolgáltatás helyzetét mutatja, hogy a rendőrségen azt a választ kapta: “Ezzel ők nem foglalkoznak”. Az esetet jelentette a környezetvédelmi hivatalnál (ŠOP). A helyszínelést Izsák Gábor, a Dunai Erdők Tájvédelmi Körzet (CHKO Dunajské Luhy) képviselője végezte. Az Izsák úr által kiállított jegyzőkönyvet szó szerint idézem:

“Po preskúmaní dier sme zistili že nie sú prirodzeného pôvodu, ale neobsahovali žiadne chemické látky. Na ysravotnom stave stromov sa tieto vyvŕtané otvory zatiaľ neprejavili, a keby sa diery zašpalíkovali čerstvo odrezanými konármi, je veľká pravdepodobnosť že poškodenie stromov vplyvom vyvŕtaných dier bude minimálne.”

A fenti „szakvéleményben” foglaltakat több képviselő is kifogásolta. Ha az általa látottak és egy szagvétel alapján a fenti megállapításra jutott, józan paraszti ésszel is megkérdőjelezhető szaktudása, illetve elhivatottsága.

Mit tehetünk? A sérüléseket viasszal lepecsételjük, hogy megakadályozzuk a fák további fertőzését. Megvárjuk a tavaszt és bízunk benne, hogy a természet kegyes lesz hozzánk. Ha mégsem, a fák kivágásra kerülnek.

Ha a rongálónak a farongálással az volt a célja, hogy időt és energiát spóroljon a nyírfák lombjának sepregetésével, rossz hírünk van: ha a fák kivágására is kényszerülünk, azok helyébe ismét nyírfákat ültetünk.

Ezúton szeretnénk kérni a környéken lakók éberségét!

A 2016-os költségvetés módosításának elfogadása

A költségvetés javasolt módosítását Simon Zsuzsa, a község könyvelője ismertette. Kérdéseinkre kielégítő, szakmai választ kaptunk, így a módosítások elfogadása fennakadás nélkül ment végbe. Köszönjük!

A beszámolóból megtudtuk, hogy míg a község teljes területének közvilágítása (a költségvetés szerint) éves 15.000 eurót kóstál, addig a futballpálya éves villanyszámlája 10.000 eurós nagyságrendet képvisel. Süli Béla megbízást kapott a megvilágítás modernizációja lehetőségeinek átvizsgálására.

Ingatlangazdálkodás

Egyre többször kerül a testület asztalára olyan kérvény, mely a község tulajdonában lévő területek megvásárlását érinti. Gelle központi helyzete a Csallóközben, közelsége a fővároshoz és a járási székhelyhez, a nyugodt környezet, a szolgáltatások széles választéka, a jó közbiztonság, a jó gazdasági lehetőségek és az érkező R7-es gyorsforgalmi út mind idevonzza a befektetők és spekulánsok tekintetét. A most feleslegesnek látszó telkek eladása rövidtávon ugyan “némi pénzt hoz a konyhára”, de akár egy hosszútávú befektetés korlátozója is lehet a község számára.

A község jelenleg érvényben lévő falufejlesztési terve 2009-ben készült. Azóta “sok víz lefolyt a Dunán”, sok európai uniós forrás elapadt és a fent említett befektetők is nagyban befolyásolják a falu arculatát. Konstatáltuk, hogy egy frissebb, átgondolt, mindenki számára világos célkitűzéseket megfogalmazó falufejlesztési tervre van szükség.

Vita

  • Az óvoda feletti bérlakások kivitelezését érintő reklamációinkra nem jött hivatalos válasz. A polgármester megbízást kapott, hogy a kivitelező a reklamációban foglalt problémákat azonnal, még a fűtésszezon előtt kijavítsa.
  • A Pósfa Polgári Társulás által benyújtott petíciók felülvizsgálatára nem érkezett válasz. Emlékeztetőül: a társulás Gelle község szlovák nevének megváltoztatására gyűjtött aláírást (a jelenlegi Holice helyett a Gala megnevezést javasolta), valamint a Pósfa falurészt jelölő táblák elhelyezését javasolta. A petíció beérkezésekor a testület támogatásáról biztosította a társulást. A költséghatékonyság érdekében a névváltoztatásról szóló népszavazást a jövőbeni voksolások egyikén kívánja megszervezni. A falurészt jelölő táblákat a polgármesteri hivatal megrendelte.
  • A polgármester megbízást kapott, hogy a kivitelező kezdje el a gellei temető kerítése hiányzó szakaszának kiépítését.

Szintén a területet érinti, hogy az elkövetkező hetekben megoldják a régi községháza épülete mögötti új utca közvilágítását.