Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Beszámoló a képviselő-testület 2016 októberi és novemberi üléséről

Az említett időszakban a képviselő-testület üléseire október 25-én és november 29-én került sor. Rövid összefoglaló a főbb témákból:

 • Októberben elhelyezésre kerültek a Pósfa falurészt jelölő táblák, jövőben a beketfai és a nagybudafai falurészbe is tervezzük az új helységnévtáblák kihelyezését.
 • Elkezdődött a gellei temető hiányzó kerítésrészének kiépítése.
 • Október 24-én megtörtént az R7-es gyorsforgalmi út ünnepélyes alapkőletétele.
 • Törvényi szabályozás értelmében változott a községi bérlakások bérletének megkezdésekor befizetett biztosítékok (kaució) könyvelése. Ez befolyással van a 2016-os költségvetésre, így annak módosítására volt szükség. A módosítási javaslatot a testület egyhangúlag támogatta.
 • A község törvényes kötelessége 4 tagot delegálni az iskolatanácsba. A polgármester által javasolt személyeket a testület egyhangúlag támogatta.
 • Törvényes szabályozás értelmében az óvodák igazgatónőinek 2017. január 1-jétől rendelkezniük kell az I. kvalifikációs vizsgával. Jelenleg ezzel a képesítéssel egyik igazgatónő sem rendelkezik, de megkezdték a szükséges továbbképzést. A megszerzésig az igazgatónők megbízott igazgatóként fogják ellátni feladatkörüket.
 • Elkészültek a sírhelyek beméréséhez szükséges légifelvételek. Jelenleg még csak a kisebb temetők sírjainak berajzolása zajlik, a nagyobb temetők feldolgozása (Egyházgelle, Ógelle, Pósfa) jövő évben valósul meg. A testület úgy döntött, hogy a sírhelyek utáni illetéket csupán a teljes feldolgozás után rója ki az önkrományzat.
 • Mivel nagyon magas a sportpálya energiafogyasztása, a jövőben a sporttelep energiagazdálkodásának modernizációjára lesz szükség. A testület megbízta a polgármestert a sportpályán található energiafogyasztók havi kimutatására.
 • Elindult a község honlapja. A hiányzó dokumentumok folyamatos feltöltésre kerülnek. A polgármester megköszönte Usačov Péter képviselő áldozatos munkáját, amellyel hozzájárult a honlap elindításához.
 • A község készül az elektronikus ügyintézésre, melynek segítségével bizonyos hivatalos ügyek intézése elektronikus úton is megvalósulhat.
 • A képviselő-testület elfogadta Gellei Földműves Szövetkezettel kötött bérleti szerződésfüggelék meghosszabítását (90 ha földterület 5 éves lekötéssel 110€/ha, 24,44 ha földterület éves módosítással szintén 110€/ha).
 • A testület egyhangúlag elfogadta 2017-es költségvetést némi kiegészítésekkel.
 • Új bérlője lesz a nőgyógyászati szakrendelőnek. A testület kötelezi a kérvényezőt a szakrendelő saját költségén történő felújítására és heti 2 alkalommal szakrendelés biztosítására.

Egyéb megoldásra váró problémák:

 • Nagybudafai lakosaink felhívták a figyelmet e falurészben található éles kanyarra, ahol a közelmúltban baleset is történt. A testület nem támogatta a közlekedési tükör kihelyezését a területre, amely 520 €-ba kerülne, mivel ezeket az eszközöket általában az útkereszteződésekben helyezik el.
 • Testület tagjai kifogásolták a hulladékgyűjtő udvar állapotát. Polgármester ígéretet tett a hulladék megfelelő szeparálására és ezt követően a hulladék elszállítására.