Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Az országos tisztifőorvos útmutatója – frissített verzió

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2_siedma aktualizácia