Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Alakuló ülés – 2022. november 15.

A 2022-2026-os választási időszakra megbízást kapott polgármester és képviselő-testületi tagok ünnepélyes alakuló ülésére 2022. november 15-én került sor.

Az ülést Iván Lajos polgármester nyitotta meg, majd felkérte Fekete Zsanettet, a helyi választási bizottság elnökét, hogy ismertesse az önkormányzati választások eredményeit.

A beszámoló után Iván Lajos, Gelle község új polgármestere, majd az újonnan megválasztott képviselő-testület tagjai is letették esküjüket.

A polgármester székfoglaló beszéde után a testület egyhangúlag elfogadta a javasolt napirendi pontokat:

 1. A község alapszabályzatának megváltoztatása
  • Iván Lajos polgármester az elmúlt négy év tapasztalatainak tükrében az alapszabályzat (statútum) következő változtatásait javasolta:
   • § 10, 4-es pont törlése szükségtelen ismétlődés miatt,
   • § 16, 5-ös pont törlése, a törvény által kötelezően megalakítandó közérdekvédelmi bizottság hozzáadása,
   • § 16, 7-es pont a bizottsági ülések rendszerességére vonatkozó szabály törlése,
   • § 28, 2-es pont törlése hivatkozott rész hiánya miatt,
   • § 34, 2-es pont javítását “Cena starostu obce Holice – Gelle község polgármesterének díja” szövegezéssel,
   • § 37-es paragrafus törlését.
  • A javaslatot a testület egyhangúlag támogatta.
 2. Szakbizottságok létrehozása és tagjainak megválasztása
  • Iván Lajos polgármester javaslatot tett a közérdekvédelmi bizottság tagjaira: elnökként Špaček Györgyöt, tagokként Menyhart Blankát és Zirig Zoltánt javasolta. A javaslatot a testület egyhangúlag támogatta.
 3. Az alpolgármester kinevezése
  • Iván Lajos az alpolgármesteri pozíció betöltésére Usačov Pétert kérte fel. A felkérést a képviselő elfogadta.
 4. képviselő-testület összehívására és az ülés vezetésére felhatalmazott képviselő megbízása
  • Az alapszabályzat értelmében a testületi ülés összehívására és vezetésére az alpolgármesteri tisztet ellátó képviselő kap felhatalmazást.
 5. házasságkötést végző személy meghatározása
  • Iván Lajos a házasságkötést végző személy posztjára Menyhart Blankát javasolta. A javaslatot a testület egyhangúlag támogatta.
 6. nagybudafai ipari parkkal kapcsolatos témák megtárgyalása
  • A nagybudafai kataszterben elterülő, ipari célú felhasználásra és eladásra szánt parcella versenypályázaton történő meghírdetéséhez a testület jóváhagyására volt szükség. Az eladás tervét és feltételeit a testület egyhangúlag támogatta.

 

Forrás: https://ajlavgelle.wordpress.com/