Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

10 éves a Hírmondó: 2001-2002

A Hírmondó első számának vezércikkében Lormusz János, egykori egyházgellei plébános Karácsony üzenetéről ír. Egy történetet említ a hetvenes évekből, mikor egy német kisváros házfalaira a következő felhívást ragasztották „Tegyétek végre azt, amit az Isten: legyetek emberré!” Arra figyelmeztet, hogy sokszor „a gyűlölet meg a harag tüzét szítjuk magunkban ahelyett, hogy az egységet építenénk”. Isten és a szeretet törvénye felé terel minket: „Szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket”.

A következő oldalon Kovács László régi karácsonyi szokásokról szóló írását olvashatjuk, majd egy 1941-es kiadványon keresztül betekintést nyerhetünk községünk akkori történetébe. A Sulioldal megemlékezik az iskola 40 éves fennállásának évfordulójáról, közölve Sidó Etelka, akkori igazgató ünnepi beszédét, melyben összefoglalja a tanintézmény történetének kiemelkedő mozzanatait. Az ünnepi jókívánságok mellett megtudhatjuk, mely pedagógusok részesültek kitüntetésben, továbbá rövidhírek mesélnek a helyi nyugdíjasklub nagytalálkozójáról, ahol Ménfőcsanak történelmi előadással kedveskedett a résztvevőknek. Megtudhatjuk továbbá, hogy a kultúrház egy nagyszabású kiállításnak és Kovács László 56-os előadásának is otthont adott. 

 

A 2002-es esztendő februári számát Ravasz Béla polgármester (H)Arcok című írása kezdi, melyben örömmel számol be a Hírmondó első számának pozitív visszajelzéseiről és ismerteti a következő számok állandó rovatait. Kiemeli, hogy ez a lap azokról szól, akik az egyre nehezedő körülmények ellenére is elszántan cselekednek: „Naponta mindenki megvívja a saját harcát a saját munkaterületén. Az arcok ismertek, a mögöttük lévő harcok kevésbé.”

A következő oldal a templom történetébe kalauzol Kovács László, a Honismereti Kiskönyvtár sorozatban megjelent füzete nyomán, majd betekintést nyerhetünk az év eleji jeles napok szokásaiba. Huszár István, az Egyházgellei Mezőgazdasági Szövetkezet akkori elnöke Múltról és jelenről című írásában a szövetkezet nehéz anyagi helyzetéről jelent, ismerteti a főbb termelési ágazatokat és kiemeli „jelenleg 1250 hektáron gazdálkodunk, mintegy 7980 családnak biztosítva ezzel a megélhetést”.

Az Önkormányzati hírek című rovat felhívja a lakosok figyelmét a megváltozott szemétgazdálkodási törvényre és közli annak anyagi vonzatait, majd listázza az érvényes közigazgatási illetékeket. A Sulioldal az iskola eseményeiről számol be: a bizonyítványosztás kapcsán rendezett diszkóról, a farsangi műsorról és a tanulók műsoráról, mely a nyugdíjasnapon, a Vöröskereszt évzáróján és a szülői bálon is bemutatásra került. A tanulók élménybeszámolói mellett megtudhatjuk azt is, hogy már második alkalommal rendezték meg a teremfoci-bajnokságot. A Hírmondó közli a véradók névsorát és ebben a számban is megemlékezik jubilánsainkról. 

 

A májusi szám első oldalán V. Boros Ildikó felelős szerkesztő írását olvashatjuk. Anyák napja lévén, így ír: „Meg kellene köszönni ezen a napon mindent; a lehetőséget, az életet, az odaadást, a türelmet. … Mondattá kellene formálni a szavakat, melyeket a szívünk mélyén őrizgetünk és sosem volt bátorságunk kimondani őket. … Nem nagy dolog, csak ennyi: Anya Köszönöm!” A következő sorokban a tavasz reménytelisége fogalmazódik meg: „A zöldellő természetben is, a nyíló virágokban, a szabadságban, hogy élni jó, a bízniakarásban, hogy képes vagyok megváltoztatni az életemet, van erőm jobbá, szebbé tenni, hiszek magamban, s a holnap nem csupán egy újabb nap kezdete, de egy jobb kihívásé, melynek eleget akarok tenni, egy újabb lehetőség, melynek meg akarok felelni.”

A Hírmondó ismét foglalkozik az időszak jeles napjaival, népszokásaival és Rólunk írták rovatában megemlékezik Soóky Béla krónikás odaadó munkájáról és a cséfai iskola történetéről. A fényképalbum rovat a Kondorosi csárda történetét vázolja, a Suliodal sorait pedig ismét büszkeséggel nyugtázhatjuk. Az Önkormányzati hírek az akkor épülő községi bérlakásokról tudósítanak és ismertetik a 2002-es év ingatlanadóit. A májusi szám közli Boros Erzsébet egy versét (róla a későbbi számokban is olvashatunk) és egy Leporolt történet a kisbudafai futballcsapat fénykoráról tudósít. Beszámolót kapunk az 1848/49-es forradalom emlékműsoráról valamint arról, hogy 2002-ben másodízben csatlakoztunk a Náricszok napja nevű mozgalomhoz, ahol 17.216 koronát adakoztak a község lakói. Képzőművészeti kiállítás, könyvbemutató, agyaggalamb-lövő verseny és aerobik – csak hogy néhányat említsünk az akkori eseményekből. 

 

A 2002-es esztendő júniusi számát Kovács László, a templomi búcsúk hagyományáról szóló írása nyitja. Megtudjuk, miért épp Péter és Pál napjára esik Egyházgellén a búcsú és hogy a keresztény szokásokat milyen világi események tarkították a középkor óta. A júniusi szám is beszámol az időszak népszokásairól, valamint betekintést nyújt Csallóköz nevének történetébe. Régi fényképeket is közöl: Cséfalvay Béla beküldött fotográfiáján Soóky Imre, csentőfai nagygazda cséplését örökítették meg, egy másikon a cséfai Aranycsapat 1950-es válogatottját láthatjuk. A Sulioldal az iskola jeles eseményeit taglalja, míg az Önkormányzati hírek újabb adatokkal szolgálnak a községben épülő bérlakásokról, lakossági statisztikákat közölnek, tudósítnak arról, hogy egy törvénymódosítás értelmében engedélyezetté válik két családnév használata, valamint beszámolnak a község polgármesterének gyermeknapi fogadásáról, ahol az alapiskola tehetséges tanulóit látták vendégül. A kultúrház híreiből megtudjuk, hogy a gyermeknap színes programokkal várta a résztvevőket: lovaglás, horgászverseny, számítógépes verseny, rajzverseny, gulyásfőző verseny, divadbemutató. A Múltidéző rovatban Petrus Eta mesél életéről és elmondja „számára ez a világ egy kicsit gyors és lüktető. Ő a régi bútorai, a megsárgult fényképek és az emlékek közt érzi jól magát.” 

 

2002 szeptemberi számának vezércikke a választások fontosságára hívja fel figyelmünket: „ne rólunk döntsenek, nélkülünk.” A következő oldalakon majd betekintést nyerhetünk Egyházgelle község 1888. szeptember 18-i közgyűlésének határozatába és Iván Mária jóvoltából egy 1937-es fényképen láthatjuk az egyházgellei alapiskola akkori tanulóit, élükön Vén Ferenc kántortanítóval. A 2002-es falunap eseményeiről dupla oldalon tudósít a lap, majd beszámol a gellei természetbarátok nyári eseményeiről. A Mi? Hol? Mikor? rovat felhívással él: „szeptembertől elkezdődik az amatőr szintű zenetanítás a kultúrházban”, a Postaláda pedig újabb híreket hoz a cséfai futballcsapat házatájáról közölve a 2002-es cséfai SK focicsapat névsorát: Patonyi József, Czucz Ferenc, Fehér Tibor, Cséfalvay Gyula, Csomor Péter, Csánó Dénes, Szabó Szabolcs, Csomor Elemér, Lelkes Vilmos, Molnár József, Pecsuk György, Bittera Gábor, Cséfalvay Róbert. A Hírmondó utolsó oldalán köszönetnyilvánítást olvashatunk, melyben hálájukat fejezik ki a falunapi fényképkiállítás szervezői mindazoknak, akik a beküldött fényképek által lehetővé tették a kiállítás megszervezését. 

 

Az októberi szám első oldala a közelgő Mindenszentekre egy szemmélyes élményekből táplálkozó írással emlékeztet. Az egykor gyermek, ma már felnőtt szerző így ír: „Elteltek az évek. Felnőttünk… A nagyszülők meghaltak, s velük együtt eltemettük a varázst, a gyerekkor varázsát. Szétszóródtunk, éljük a saját életünket, de ezen a napon mindenki hazatér oda, ahonnét elindultunk a világba… Gyerekeink kezét fogva megyünk gyújtogatni Mindenszentekkor, s hálát adunk a Teremtőnek, hogy nekünk még van hova, van kihez hazajönni.”

„Katalin kopog, karácsony locsog” és még számos, az őszhöz kötődő mondás, népszokás elevenedik meg a következő oldalon, majd egy 1942-es gazdanaptár útmutatását olvashatjuk. Egy régi fénykép idézi fel a nagybudafai kultúrház építésének történetét. A Sulioldal közli az iskola pedagógusainak és elsőseinek névsorát, valamint a végzős tanulók továbbtanulásáról ad tudósítást.

Az Önkormányzati hírek a parlamenti választások eredményeiről tájékoztatnak országos és helyi szinten egyaránt: a választók listájára bejegyzett 1443 személyből 1167-en járultak az urnákhoz – ez 80,87%-os részvételt jelentett. Értesülünk továbbá a képviselő-testület ülésének programjáról, mely 2002. szeptember 27-én a választásokra való felkészülés jegyében zajlott. A következő oldalon a 2002. december 6-ára kitűzött helyhatósági választások előzményeiről olvashatunk, ismertetve az egyes pártok listáit valamint a független jelölteket és a választásokon való részvétel fontosságára hívva fel a figyelmet. A Postaláda rovatban színes beszámolót olvashatunk a helyi nyugdíjasklub „Deresen-derűsen” október 4-i eseményéről, amelyen fellépett a ménfőcsanaki népdalkör, valamint a Mórocz Gabriella vezette nagylúcsi asszonykórus. Az említett rovat külön figyelmet szentel Cséfalvay Mária patchwork (foltvarró) sikereinek. Az utolsó oldalon olvashatunk a Hírmondó egyéves tanulságairól és jövőbeni terveiről. Az évforduló kapcsán először kerül megrendezésre a Karácsonyi vásár, melynek bevételét jótékonysági célból az alapiskolának ajánlják majd fel.

 

A 2002-es esztendő utolsó, decemberi számát Bohony Irén írása nyitja és az Úr Jézusba vetett hit fontosságára hívva fel figyelmünket: „A mi karácsonyunk csak árnyéka lenne annak az örömnek, mely mindennapjainkat karácsonyi jóakarattal és boldogsággal töltené meg, ha a Megváltót a szívünkbe zárnánk. … Várjuk Jézust, de ne csak karácsonykor, hanem életünk minden napján.”

A Népi szokások, hiedelmek rovat révén ezúttal a téli ünnepkör hagyományaiba nyerhetünk betekintést, a következő oldal a betlehemezés szokását eleveníti fel. A Sulioldal jelentése mellett helyet kapnak az iskola tanulóinak írásai, valamint a gellei ovisok karácsonyi rajzai is. Az Önkormányzati hírek újabb információkkal szolgálnak a budafai új kultúrház építési munkálatairól. Ravasz Béla polgármester elmondja: „A jövő év januárjában tervezzük a konyha és a termek fölszerelését, gyakorlatilag februártól már betöltheti az elképzelt funkcióját. Kisebb lakodalmak, halotti torok, különböző rendezvények helyszínéül szolgálhat majd.”

Olvashatunk a december 6-i önkormányzati választások eredményeiről is. Meglepő módon a választásra jogosult 1452 lakosból csupán 667-en (45,93%) járultak az urnákhoz. Az önkormányzat köszönetet mond az ezt megelőző négy év képviselőinek (Bohony Irén, Gencs Ferenc, Bódis Vilmos, Szerencsés Gabriella, Cséfalvay Tibor, Mészáros Tibor, Gyökeres Mária, Vykrent Ágota, Polák Magda, Süli Béla, Kovács László, Földes Miklós, Viola József, Zöld Júlia, Molnár László, Viola László) és ismerteti az újonnan megválasztott képviselők névsorát: Csánó Csaba, Viola József, Cséfalvay Tibor, Földes Miklós, Szerencsés Gabriella, Vermes István, Mészáros Tibor, Trencsík János, Bittera Gábor. Hírekkel szolgál továbbá a képviselőtestület november 29-i üléséről is, melyből megtudhatjuk, hogy a község hatáskörébe átvett és januártól átkerülő feladatok jókora nehézségeket rónak majd ránk. A lakossági statisztikák a következőt jelentik: a 2002-es évben 17 gyermek született, 18-an hunytak el, 43-an jelentkeztek be a községbe, illetve 35-en jelentkeztek ki. A község lakosainak száma 1812 volt.

A Postaláda rovat külön figyelmet szentel Egyházgelle véradóinak és többek között közli a 2002es év aranyérmes véradók névsorát: Álló Dezső (Pósfa), Bernáth István (Egyházgelle), Bernáth Cecília (Egyházgelle), Erős Katalin (Budafa), Kósa István (Pósfa), Ollári József (Pósfa). Megtudhatjuk továbbá, hogy a jótékonysági célból meghirdetett Karácsonyi vásárra felajánlott tárgyak eladásából 13000 korona folyt be, melyet a szervezők a helyi alapiskola számlájára utaltak át.

Az utolsó oldalon hagyományosan megtaláljuk a köszöntőket, de megtudhatjuk azt is, hogy a község a főterén álló karácsonyfát 2002-ben Tomasek Ilona ajándékozta a falunak, hogy feldíszítve hirdethesse a szeretet ünnepének üzenetét.