Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

Podrobné informácie nájdete tu.

2017-07-12T12:45:12+00:00