Voda z verejného vodovodu sa môže opäť používať

Vedenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, odštepný závod Dunajská Streda oznamuje obyvateľom, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede zo dňa 23. januára voda dodávaná verejným vodovodom sa môže používať na pitie, varenie a na prípravu potravín.

Preplachovanie celej vodovodnej siete sa uskutočnilo cez víkend, a odvtedy spotrebované množstvo vody zabezpečuje dostatočné prečistenie domácich vodovodných sietí.

Od dnešného dňa vodárenská spoločnosť na základe spomínaného rozhodnutia ukončila dodávku pitnej vody cisternovým vozidlom.

2018-01-24T09:13:32+00:00