R7: Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z.z.

Dokumentáciu nájdete tu.

 

2017-10-17T13:06:12+00:00