POZVÁNKA: Zasadnutie OZ dňa 30. januára 2018

Miesto a čas zasadnutia: 30. januára 2018, 18:30 hodina, zasadacia miestnosť obecného zastupiteľstva

Program:

  1. Otvorenie
  2. Správa starostu
  3. Modernizácia verejného osvetlenia
  4. Vymenovanie komisie pre otváranie obálok prijatých na funkciu hlavného kontrolóra
  5. Zásady prevzatia miestnych komunikácií a zariadení verejného osvetlenia vybudovaných inými investormi do majetku a správy obce Holice
  6. Žiadosti a iné aktuality
2018-01-26T10:59:33+00:00