POZVÁNKA: Zasadnutie OZ dňa 22. februára 2018

Miesto a čas zasadnutia: 22. februára 2018, 18:30 hodina, zasadacia miestnosť obecného zastupiteľstva

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba hlavného kontrolóra – v uzavretom kruhu
  3. Správa starostu
  4. Modernizácia verejného osvetlenia
  5. Žiadosti a iné aktuality
2018-02-20T14:50:59+00:00