POZVÁNKA: Zasadnutie OZ dňa 2. novembra 2017

Miesto a čas zasadnutia: 2. novembra 2017, 18:30 hodina, zasadacia miestnosť obecného úradu

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Správa starostu
  3. Návrh zmeny rozpočtu č. 3/2017 na rok 2017
  4. Správa nezávislého audítora
  5. Prejednanie žiadostí ohľadne zmeny územného plánu obce Holice
  6. Žiadosti a iné aktuality
2017-10-31T12:06:22+00:00