POZVÁNKA: Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30. augusta 2017

Miesto a čas zasadnutia: 30. augusta 2017, 18:30 hodina, zasadacia miestnosť obecného úradu

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Správa starostu
  3. Návrh zmeny rozpočtu č. 2/2017 na rok 2017
  4. Žiadosti a iné aktuality
2017-08-31T08:49:53+00:00