Deň ochrany zvierat v základnej škole

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Holice 27. 10. 2016 usporiada pre žiakov deň na ochranu zvierat, a v rámci toho organizuje zbierku krmiva pre obyvateľov útulku DOG AZYL z Veľkého Medera. Kto chce pomôcť môže do školy doniesť krmivo pre psov, cestoviny a ryžu. Tie budú 27. 10. odovzdané pracovníkovi útulku.

Deň ochrany zvierat v základnej škole 2016-10-20T23:46:36+00:00

Sloboda prejavu a právo na rozvoj

Názov projektu Freedom of Expression and the Right to development Sloboda prejavu a právo na rozvoj A véleménynyilvánítás szabadsága és a fejlődéshez való jog Opis hlavného organizátora Obec Holice s počtom obyvateľov 1929 sa nachádza v okrese Dunajská Streda len 11 km od okresného mesta. V obci sa nachádza pôvodný románsky rímskokatolícky kostol sv. Petra a [...]

Sloboda prejavu a právo na rozvoj 2016-10-18T20:30:47+00:00