Oznámenie – Odčítanie plynomerov

Oznamujeme občanom, že od 15. marca 2018 na území obce Holice sa začína odčítanie plynomerov. Vykonávať ho budú zamestnanci miestnej pošty.

Oznámenie – Odčítanie plynomerov 2018-03-15T11:23:30+00:00

Výzva na predloženie ponuky: Prestavba materskej školy v obci Holice – časť Veľká Budafa (II. Výzva)

Obec Holice oznamuje NOVÚ výzvu na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác na zákazke „Prestavba materskej školy v obci Holice – časť Veľká Budafa“.Lehota na predkladanie ponúk: 16.3.2018, do 10:00 hodinySúvisiacu dokumentáciu môžeťe stiahnúť tu.

Výzva na predloženie ponuky: Prestavba materskej školy v obci Holice – časť Veľká Budafa (II. Výzva) 2018-03-06T13:37:32+00:00

POZVÁNKA: Zasadnutie OZ dňa 22. februára 2018

Miesto a čas zasadnutia: 22. februára 2018, 18:30 hodina, zasadacia miestnosť obecného zastupiteľstva Program: Otvorenie Voľba hlavného kontrolóra - v uzavretom kruhu Správa starostu Modernizácia verejného osvetlenia Žiadosti a iné aktuality

POZVÁNKA: Zasadnutie OZ dňa 22. februára 2018 2018-02-20T14:50:59+00:00

Výzva na predloženie ponuky: Prestavba materskej školy v obci Holice – časť Veľká Budafa

Obec Holice oznamuje výzvu na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác na zákazke „Prestavba materskej školy v obci Holice - časť Veľká Budafa“.Lehota na predkladanie ponúk: 23.02.2018, do 10:00 hodinySúvisiacu dokumentáciu môžeťe stiahnúť tu.

Výzva na predloženie ponuky: Prestavba materskej školy v obci Holice – časť Veľká Budafa 2018-02-12T15:52:18+00:00

POZVÁNKA: Zasadnutie OZ dňa 30. januára 2018

Miesto a čas zasadnutia: 30. januára 2018, 18:30 hodina, zasadacia miestnosť obecného zastupiteľstva Program: Otvorenie Správa starostu Modernizácia verejného osvetlenia Vymenovanie komisie pre otváranie obálok prijatých na funkciu hlavného kontrolóra Zásady prevzatia miestnych komunikácií a zariadení verejného osvetlenia vybudovaných inými investormi do majetku a správy obce Holice Žiadosti a iné aktuality

POZVÁNKA: Zasadnutie OZ dňa 30. januára 2018 2018-01-26T10:59:33+00:00

Voda z verejného vodovodu sa môže opäť používať

Vedenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, odštepný závod Dunajská Streda oznamuje obyvateľom, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede zo dňa 23. januára voda dodávaná verejným vodovodom sa môže používať na pitie, varenie a na prípravu potravín. Preplachovanie celej vodovodnej siete sa uskutočnilo cez víkend, a odvtedy spotrebované množstvo vody zabezpečuje [...]

Voda z verejného vodovodu sa môže opäť používať 2018-01-24T09:13:32+00:00

Výsledky analýzy pitnej vody zo studní

Vážení občania! Analýza vzoriek pitnej vody zo studní z každej časti obce preukázala, že koncentrácia pesticíd vyhovuje požiadavkám Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2017. Protokol o skúške nájdete tu.

Výsledky analýzy pitnej vody zo studní 2018-01-19T10:38:48+00:00

Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie

NÁVRH: Zásady prevzatia miestnych komunikácií a zariadení verejného osvetlenia vybudovaných inými investormi do majetku a správy obce Holice Stiahnutie

Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie 2018-01-15T10:35:08+00:00