Oznam

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je: ocu@obecholice.sk

Oznam 2017-09-27T09:48:22+00:00

POZVÁNKA: Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30. augusta 2017

Miesto a čas zasadnutia: 30. augusta 2017, 18:30 hodina, zasadacia miestnosť obecného úradu   Program: Otvorenie Správa starostu Návrh zmeny rozpočtu č. 2/2017 na rok 2017 Žiadosti a iné aktuality

POZVÁNKA: Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30. augusta 2017 2017-08-31T08:49:53+00:00

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h. Podrobné informácie nájdete tu.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017-07-12T12:45:12+00:00

POZVÁNKA: Zasadnutie obecného zastupiteľstva 27. júna 2017

Miesto a čas zasadnutia: 27. júna 2017, 18:30 hodina, zasadacia miestnosť obecného úradu Program: Otvorenie Správa starostu Výsledok kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR Modernizácia verejného osvetlenia obce Holice Žiadosti a iné aktuality

POZVÁNKA: Zasadnutie obecného zastupiteľstva 27. júna 2017 2017-06-22T11:51:01+00:00

OZNÁMENIE: Záverečný účet Obce Holice za rok 2016 – Návrh

Dátum vyvesenia a zverejnenia na internetovej adrese: 28.03.2017 Lehota na predloženie pripomienok k návrhu: 11.04.2017 Súvisiaci dokument: Záverečný účet Obce Holice za rok 2016-návrh

OZNÁMENIE: Záverečný účet Obce Holice za rok 2016 – Návrh 2017-03-28T14:14:28+00:00

Oznam verejnosti: „Zmena 4 – Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice“

OZNAM Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 27.3.2017 doručil obci Holice oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „ Zmena 4 – Rýchlostná cesta [...]

Oznam verejnosti: „Zmena 4 – Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice“ 2017-03-27T14:50:21+00:00

POZVÁNKA: Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28. marca 2017

Miesto a čas zasadnutia: 28.marca 2017, 18:30 hodina, zasadacia miestnosť obecného úradu Program: Otvorenie Správa starostu Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Holice - podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na obnovu pomníka padlých hrdinov v I. svetovej vojne Úprava rozpočtu r. 2017 Žiadosti a iné aktuality

POZVÁNKA: Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28. marca 2017 2017-03-24T11:26:25+00:00