Návrh všeobecne záväzného nariadenia o podminekach poskytovania dotácií a finančných príspevkov

Dňa 21. novembra 2017 bol vyvesený návrh všeobecne záväzného nariadenia o podminekach poskytovania dotácií a finančných príspevkov. V zmysle zákona pripomienkové konanie trvá 15 dní od vyvesenia. Navrhované znenie nariadenia nájdete v záložke Dokumenty.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o podminekach poskytovania dotácií a finančných príspevkov 2017-11-21T12:06:29+00:00

Voľby do VÚC 2017

Výsledky volieb do VÚC zo dňa 4. novembra 2017 nájdete v záložke Dokumenty: výsledky volieb kandidátov na predsedu: http://gelle.sk/download/2017-volby-vuc-predseda-megyei-valasztasok-elnok/ výsledky volieb kandidátov na poslanca: http://gelle.sk/download/2017-volby-vuc-poslanci-megyei-valasztasok-kepviselok/

Voľby do VÚC 2017 2017-11-07T09:02:20+00:00

POZVÁNKA: Zasadnutie OZ dňa 2. novembra 2017

Miesto a čas zasadnutia: 2. novembra 2017, 18:30 hodina, zasadacia miestnosť obecného úradu   Program: Otvorenie Správa starostu Návrh zmeny rozpočtu č. 3/2017 na rok 2017 Správa nezávislého audítora Prejednanie žiadostí ohľadne zmeny územného plánu obce Holice Žiadosti a iné aktuality

POZVÁNKA: Zasadnutie OZ dňa 2. novembra 2017 2017-10-31T12:06:22+00:00

Oznam

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je: ocu@obecholice.sk

Oznam 2017-09-27T09:48:22+00:00

POZVÁNKA: Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30. augusta 2017

Miesto a čas zasadnutia: 30. augusta 2017, 18:30 hodina, zasadacia miestnosť obecného úradu   Program: Otvorenie Správa starostu Návrh zmeny rozpočtu č. 2/2017 na rok 2017 Žiadosti a iné aktuality

POZVÁNKA: Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30. augusta 2017 2017-08-31T08:49:53+00:00

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h. Podrobné informácie nájdete tu.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017-07-12T12:45:12+00:00

POZVÁNKA: Zasadnutie obecného zastupiteľstva 27. júna 2017

Miesto a čas zasadnutia: 27. júna 2017, 18:30 hodina, zasadacia miestnosť obecného úradu Program: Otvorenie Správa starostu Výsledok kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR Modernizácia verejného osvetlenia obce Holice Žiadosti a iné aktuality

POZVÁNKA: Zasadnutie obecného zastupiteľstva 27. júna 2017 2017-06-22T11:51:01+00:00