About -up-

This author has not yet filled in any details.
So far -up- has created 96 blog entries.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o podminekach poskytovania dotácií a finančných príspevkov

Dňa 21. novembra 2017 bol vyvesený návrh všeobecne záväzného nariadenia o podminekach poskytovania dotácií a finančných príspevkov. V zmysle zákona pripomienkové konanie trvá 15 dní od vyvesenia. Navrhované znenie nariadenia nájdete v záložke Dokumenty.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o podminekach poskytovania dotácií a finančných príspevkov 2017-11-21T12:06:29+00:00

Voľby do VÚC 2017

Výsledky volieb do VÚC zo dňa 4. novembra 2017 nájdete v záložke Dokumenty: výsledky volieb kandidátov na predsedu: http://gelle.sk/download/2017-volby-vuc-predseda-megyei-valasztasok-elnok/ výsledky volieb kandidátov na poslanca: http://gelle.sk/download/2017-volby-vuc-poslanci-megyei-valasztasok-kepviselok/

Voľby do VÚC 2017 2017-11-07T09:02:20+00:00

POZVÁNKA: Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30. augusta 2017

Miesto a čas zasadnutia: 30. augusta 2017, 18:30 hodina, zasadacia miestnosť obecného úradu   Program: Otvorenie Správa starostu Návrh zmeny rozpočtu č. 2/2017 na rok 2017 Žiadosti a iné aktuality

POZVÁNKA: Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30. augusta 2017 2017-08-31T08:49:53+00:00

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h. Podrobné informácie nájdete tu.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017-07-12T12:45:12+00:00

OZNÁMENIE: Záverečný účet Obce Holice za rok 2016 – Návrh

Dátum vyvesenia a zverejnenia na internetovej adrese: 28.03.2017 Lehota na predloženie pripomienok k návrhu: 11.04.2017 Súvisiaci dokument: Záverečný účet Obce Holice za rok 2016-návrh

OZNÁMENIE: Záverečný účet Obce Holice za rok 2016 – Návrh 2017-03-28T14:14:28+00:00

Jarný zber domáceho odpadu

Dňa 21. marca (v utorok) sa na území obce uskutoční veľké upratovanie. Prosíme obyvateľov, aby odpad vyložili pred dom ráno na pol ôsmu. Zbierame: elektroodpad, kancelársku techniku, kovový odpad, v domácnosti sa nachádzajúci odpad (matrace, postele, kreslá, stoličky, textil) Nezbierame: rastlinný odpad, živočíšny odpad, komunálny odpad, stavebný odpad.

Jarný zber domáceho odpadu 2017-03-17T13:41:48+00:00

OZNÁMENIE: Odčítanie plynomerov

Obecný úrad oznamuje obyvateľom, že od dnešného dňa na území obce Holice sa začína odčítanie plynomerov. Vykonávať ho budú zamestnanci miestnej pošty.

OZNÁMENIE: Odčítanie plynomerov 2017-03-14T17:26:33+00:00

POZVÁNKA: Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28. februára 2017

Miesto a čas zasadnutia: 28. februára 2017,  18:30 hod. zasadacia miestnosť obecného úradu Program: Otvorenie Správa starostu Odpadové hospodárstvo obce Všeobecné záväzné nariadenia obce Žiadosti a iné aktuality

POZVÁNKA: Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28. februára 2017 2017-02-24T12:34:55+00:00

OZNÁMENIE o začatí obstarania zmien a doplnkov územného plánu obce Holice

Obecné zastupiteľstvo obce Holice na zasadnutí 31. januára 2017 sa uznieslo o začatí obstarania zmien a doplnkov územného plánu obce Holice. Svoje návrhy a podnety môžete uplatniť v termíne od 15. februára 2017 do 31. mája 2017 v písomnej forme. Na návrhy podané po stanovenej lehote sa neprihliada.   Súvisiace dokumenty: Oznámenie o začatí obstarania zmien a [...]

OZNÁMENIE o začatí obstarania zmien a doplnkov územného plánu obce Holice 2017-02-06T17:34:48+00:00