About Jakli Erika

This author has not yet filled in any details.
So far Jakli Erika has created 17 blog entries.

POZVÁNKA: Zasadnutie OZ dňa 2. novembra 2017

Miesto a čas zasadnutia: 2. novembra 2017, 18:30 hodina, zasadacia miestnosť obecného úradu   Program: Otvorenie Správa starostu Návrh zmeny rozpočtu č. 3/2017 na rok 2017 Správa nezávislého audítora Prejednanie žiadostí ohľadne zmeny územného plánu obce Holice Žiadosti a iné aktuality

POZVÁNKA: Zasadnutie OZ dňa 2. novembra 2017 2017-10-31T12:06:22+00:00

Oznam

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je: ocu@obecholice.sk

Oznam 2017-09-27T09:48:22+00:00

POZVÁNKA: Zasadnutie obecného zastupiteľstva 27. júna 2017

Miesto a čas zasadnutia: 27. júna 2017, 18:30 hodina, zasadacia miestnosť obecného úradu Program: Otvorenie Správa starostu Výsledok kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR Modernizácia verejného osvetlenia obce Holice Žiadosti a iné aktuality

POZVÁNKA: Zasadnutie obecného zastupiteľstva 27. júna 2017 2017-06-22T11:51:01+00:00

Oznámenie

Miestny veterinárny lekár oznamuje občanom, že 8. apríla 2017 (v sobotu)  sa bude konať povinné očkovanie psov proti besnote v časti obce Čechová ráno od 9:00 do 9:30 na obvyklom mieste. Majitelia psov majú priniesť so sebou očkovací preukaz a poplatok 8 €.

Oznámenie 2017-04-05T15:56:02+00:00

Upozornenie

Upozorňujeme obyvateľov, aby do 16. apríla 2017 nepoužívali futbalové ihrisko a nevstúpili na trávnik, nakoľko bolo chemicky ošetrené.

Upozornenie 2017-04-05T15:49:26+00:00

Oznam verejnosti: „Zmena 4 – Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice“

OZNAM Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 27.3.2017 doručil obci Holice oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „ Zmena 4 – Rýchlostná cesta [...]

Oznam verejnosti: „Zmena 4 – Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice“ 2017-03-27T14:50:21+00:00

POZVÁNKA: Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28. marca 2017

Miesto a čas zasadnutia: 28.marca 2017, 18:30 hodina, zasadacia miestnosť obecného úradu Program: Otvorenie Správa starostu Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Holice - podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na obnovu pomníka padlých hrdinov v I. svetovej vojne Úprava rozpočtu r. 2017 Žiadosti a iné aktuality

POZVÁNKA: Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28. marca 2017 2017-03-24T11:26:25+00:00